نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 4 - بندامیر

          پروژه:  احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 4 - بندامیر                                                                                                                    

          کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس                                                                                                                          

          مشاور:  شركت مهندسی مشاور مهاب قدس                                                                                                                           

"پروژه واقع در استان فارس - شهرستان مرودشت - دشت کربال - حوالی روستای اکراد (50 کیلومتری شمال شرق شیراز) که شامل عملیات اجرایی:

1-اجرای کانالهای بتنی ( لاینینگ) درجه 2

2-اجرای کانالهای بتنی ( لاینینگ) درجه 3 

3- اجرای زهکش روباز درجه 2 

4- اجرای زهکش روباز درجه 3 

5- اجرای ابنیه فنی بتنی شبکه کانالها 

6- اجرای ابنیه فنی بتنی شبکه زهکشها

که عملیات فوق در 3 زون اجرایی به وسعت تجمعی حدود 4000 هکتار  در قالب قرارداد فوق می باشد."      


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :