نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 17شهرداری

پروژه: لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 17شهرداری                                                                                                                     

كارفرما: شرکت فاضلاب تهران                                                                                                                           

مشاور: مهندسین مشاور طرح و سازه کاسپین                                                                                                                       

پروژه واقع در شهر تهران - منطقه 17 شهرداری که شامل اجرای لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم رو های قطعه1می باشد که روش اجرای لوله گذاری نیز به روش حفر تونل سنتی (‌نقب ) می باشد که برای پرنمودن مقاطع حفاری از مصالح فوم بتن استفاده می گردد.        


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :