نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

اجرای شبکه فاضلاب F3-2 (خیابانهای انقلاب،فخرآباد،لطفعلی،قاآنی شمالی)

پروژه: اجرای شبکه فاضلاب F3-2 (خیابانهای انقلاب،فخرآباد،لطفعلی،قاآنی شمالی)                                                                                                                      

کارفرما:  شرکت آب و  فاضلاب شیراز                                                                                                                            

نظارت: شركت مهندسی مشاور مهاب قدس                                                                                                                       

"پروژه فوق واقع در شهر شیراز می باشد که ابتدا می بایست مطابق عنوان قرارداد در خیابانهای فوق اجرا شود ولی بنا به برخی دلایل فنی و اجرایی، محدوده پروژه تغییر یافته و در محدوده بولوار چمران- خیابان شبان - خیابان فیروزه و خیابان دوستان در حال اجرا می باشد  شامل:

1- اجرای خط لوله فاضلاب به روش ترانشه باز 

2- احداث آدم رو های مسیر به تعداد 414 عدد"                    


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :