نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

پروژه محرزی شهر خرمشهر

پروژه:   احداث دو واحد ساختمان ایستگاه پمپاژ فاضلاب و تهیه ،حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی،مکانیکی،کنترل و ابزار دقیق منطقه محرزی شهر خرمشهر-قرارداد شماره 91/2118مورخ92/02/30

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خوزستان                                                                                                       

مشاور   :شرکتت مهندسی مشاور انهار جنوب                                                                                                  

پروژه واقع در استان خوزستان - شهر خرمشهر- منطقه محرزی که شامل عملیات احداث دو واحد ساختمان ایستگاه پمپاژ فاضلاب و تهیه ،حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی،مکانیکی،کنترل و ابزار دقیق بود که عملیات مذکور شامل زیر شاخه های:

1-پی کنی در موقعیتی با تراز آب زیرزمینی بالا

2- عملیات سپرکوبی- مهار بندی سپر های کوبیده شده - سپر کشی پس از پایان عملیات اجرای فونداسیون

3- آرماتور بندی

4- قالب بندی

5- بتن ریزی

6- تهیه ، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات برقی و مکانیکی

                                                                                               

                                                                                                                                               


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :