نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث بخشی از کانال های درجه 2 و 3 ناحیه 3- صدر آباد

پروژه: احداث بخشی از کانال های درجه 2 و 3 ناحیه 3- صدر آباد

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس                                                                                                                 

مشاور: شركت مهندسی مشاور مهاب قدس                                                                                                                   

پروژه واقع در استان فارس - شهرستان مرودشت - دشت کربال - حوالی روستای صدرآباد(50 کیلومتری شمال شرق شیراز) که شامل عملیات اجرایی:

1-  كانالهاي درجه 3 

2- كانال درجه 2

3- زهكشهاي روباز درجه 3 

4- سازه‌هاي شبكه كانالها و زهكشها

که عملیات فوق در 3 زون اجرایی به وسعت تجمعی حدود 600 هکتار در قالب قرارداد فوق می باشد.


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :