نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

اجرای شبکه فاضلاب F1

پروژه:   اجرای شبکه فاضلاب F1                                                                                                                

کارفرما: شرکت آب و  فاضلاب شیراز                                                                                                           

نظارت:  شركت مهندسی مشاور مهاب قدس                                                                                                     

پروژه فوق واقع در شهر شیراز -حدفاصل بلوار رحمت،احمدی نو،میدان 12 فروردین می باشدکه شامل :

  • لوله گذاری با لوله پلی اتیلن قطر 200 میلیمتر
  • لوله گذاری با لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر 
  • اجرای  انشعاب خانگی
  • اجرای  منهول

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :