نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

پروژه کوپن ممسنی

پروژه:   احداث بند انحرافی و ترمیم و تکمیل کانال انتقال آب کوپن ممسنی                                                                                                                                                  

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس                                                                                                                                                    

نظارت:  شرکت مهندسان مشاور پویشگران آب و خاک                                                                                                                                                 

"پروژه فوق واقع در استان فارس- شهرستان نورآباد ممسنی -روستای کوپن  که شامل :

  • عملیات اجرایی ترمیم ایستگاه پمپاژ موجود
  • ترمیم و اجرای خط انتقال آب روستای کوپن
  • تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال آب
  • احداث بند انحرافی"                                                                                                                                                                      

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :