نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

اجرای کانالهای هدایت سیلاب و آبهای سطحی بسته چهارم- سامانه یک (اولویت یک) منطقه پارس جنوبی

پروژه: اجرای کانالهای هدایت سیلاب و آبهای سطحی بسته چهارم- سامانه یک (اولویت یک) منطقه پارس جنوب

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

پروژه فوق واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با ماهیت اجرای 2 کیلومتر کانال هدایت سیلاب و آبهای سطحی  که شامل عملیات زیر می باشد:

-خاکبرداری

-لجن برداری

-بلوکاژ و تثیبت زیر کانال

-آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی مقطع کانال


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :