نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

اجرای شبکه آبیاری و زهکشی شهید رجائی( امیدیه -1200 هکتار)

کارفرما: موسسه جهاد نصر

مشاور: شرکت مهندسین مشاور دزآب

پروژه واقع در محدوده شهرستان امیدیه و عملیات اجرایی پروژه شامل:

اجرای زهکش های روباز

اجرای زهکش های زیرزمینی

اجرای شبکه کانالت

اجرای ابنیه فنی شبکه

اجرای عملیات تسطیح اراضی کشاورزی

اجرای ساختمان بهره برداری

رفع نواقص اراضی موجود شامل ایرادات تسطیح، ابنیه بتنی اجرا شده، لایروبی زهکشهای موجود، ترمیم و اصلاح شبکه کانالت موجود

 


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :