نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

پروژه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل و احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ - شهر خرمشهر

پروژه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل  و احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ - شهر خرمشهر

کارفرما: شرکت آبو فاضلاب استان خوزستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب

پروژه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل مناطق مختلف و احداث و بهینه سازی ساختمان های ایستگاه پمپاژ فاضلاب - شمال و جنوب - شهر خرمشهر- اولویت اول شامل:

  • لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب با قطر های مختلف لوله پلی اتیلن فاضلابی
  • احداث آدم رو های بتنی 
  • اجرای انشعابات فاضلاب منازل 
  • احداث و بهینه سازی ساختمانهای ایستگاههای پمپاژ
  • تأمین و نصب تاسیسات برقی و هیدرومکانیکی مورد نیاز در ایستگاهها
  • احداث خطوط اصلی فاضلاب با لوله GRP

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :