نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

پروژه تکمیل سد تاخیری P3S2D2 بیدخون

تکمیل سد تاخیری P3S2D2 بیدخون

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چنوبی

مشاور: مهندسین مشاور بند آب

عملیات اجرایی پروژه شامل:
خاکریزی بدنه سد
اجرای دیوار آب بند با بتن پلاستیک
اجرای فیلتر
اجرای ریپ رپ روی بدنه
اجرای سرریزهای بتنی ، می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :