نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث خط انتقال آب رسانی از آب شیرین کن های بناب و نورویژه به منطقه ویژه پارس جنوبی

پروژه احداث خط انتقال آب رسانی از آب شیرین کن های بناب و نورویژه به منطقه ویژه پارس جنوب

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند

واقع در محدوده عسلویه و شامل اجرای خط انتقال آب شیرین از آب شرین کن های بناب و نورویژه به فاز های اجرایی منطقه ویژه با لوله GRP می باشد که شامل عملیات:
حفاری مقطع کانال به صورت ترانشه باز
تهیه و اجرای خط لوله GRP
بکفیل لوله اجرا شده
تهیه و اجرای شیرالات و اتصالات لازم می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :