نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی منطقه علی آباد و شهید بهشتی شهر امیدیه

پروژه واقع در شهر امیدیه به کارفرمایی آبفا خوزستان و شامل اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی بخش هایی از شهر امیدیه می باشد شامل
اجرای خط اصلی توزع آب با اقطار مختلف لوله
اجریا انشعاب های خانگی
نصب کنتور
تهیه اقلام مورد نیاز پروژه


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :