نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریزآب نی ریز

پروژه فوق واقع در ریز اب از شهرستان نی ریز با کارفرمایی سازمان آب منطقه ای فارس و مشاور پورآب فارس که شامل عملیات:
خاکبرداری
خاکریزی
تهیه سنگ لاشه و سنگ مالون
اجرای ریپ رپ
اجرای عملیات بنایی سنگی
اجرای ابنیه بتنی
ساخت و نصب دریچه هیدرومکانیکال


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :