نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

خط انتقال آبرسانی از تصفیه خانه بزرگ به مخازن ذوالفقاری شهر بهبهان

پروژه فوق واقع در شهر بهبهان و به کارفرمای آبفا خوزستان و با مشاور اکسین تدبیر می باشد که شامل عملیات:
تهیه و تامین لوله فلزی قطر 600 و 900 م.م
اجرای پوشش داخلی و خارجی لوله فلزی قطر 600،800 و 900 م.م
تهیه و نصب شیرالات و اتصالات مسیر
اجرای لوله گذاری از موقعیت تصفیه خانه تا مخزن و خط انتقال داخل شهر


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :