نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

اجرای سامانه حفاظتی (ساماندهی) رودخانه باغکوه شیخ سیراف

پروژه واقع در محدوده سیراف به کارفرمایی پتروشیمی زاگرس با ماهیت ساماندهی رودخانه فصلی و برای حفاظت از پروژه رفاهی خدماتی کارفرما در شهر سیراف می باشد

عملیات اجرایی پروژه شامل 

خاکبرداری

خاکریزی

ریپ رپ گذاری

اجرای گابیون

بتن ریزی

فیلتر ریزی

درناژ با سنگ قلوه

در طرفین بستر رودخانه فصلی هدف پروژه می باشد

 


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :