نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

خط انتقال فاضلاب دماوند

پروژه خط انتقال دماوند به کارفرمایی شرکت فاضلاب شرق استان تهران واقع در محدوده شهر دماوند می باشد که مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور جویاب نو و شامل عملیات لوله گذاری به روش ترانشه باز و تونل سنتی (نقب) می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :