نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

بهسازی و پایدار سازی و محافظت محدوده فلر پتروشیمی مرجان

پروژه فوق به کارفرمایی شرکت پتروشیمی مرجان و به منظور بهشازی و پایدارسازی و محافظت محدوده فلر پتروشیمی مرجان واقع دربالادست سایت پتروشیمی مرجان می باشد که شامل عملیات 

خاکبرداری

پی کنی

اجرای دیوار حائل بتنی

دیوار حائل بنایی سنگی 

اجرای جوی های بتنی هدایت آب سطحی

اجرای شمع  و محوطه سازی می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :