نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

خرید و اجرای 5500 متر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب میناب- مجتمع شهرک المهدی

پروژه فوق به کارفایی شرکت اب و فاضلای استان هرمزگان  و به منظوراجرای 5500 متر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب میناب- مجتمع شهرک المهدی می باشد که شامل 

خرید لوله و اتصالات

اجرای شبکه فاضلاب به صورت ترانشه باز شامل حفاری، لوله گذاری ، بکفیل و ترمیم و اسفالت  شبکه 

اجای منهول های بتنی مسیر می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :