نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

خرید و اجرای 5500 متر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب میناب- شمال مجتمع المهدی بسیجیان- مجتمع بنیان سازان و خادم گستران - مجتمع مخابرات و محلات روبه روی فرودگاه

پروژه فوق به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان و به منظور اجرای 5500 متر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب میناب- شمال مجتمع  المهدی بسیجیان- مجتمع بنیان سازان و خادم گستران - مجتمع مخابرات و محلات روبه روی فرودگاه شامل

خرید لوله و اتصالات

اجرای شبکه فاضلاب به صورت ترانشه باز شامل حفاری، لوله گذاری، بکفیل و ترمیم و آسفالت شبکه

اجرای منهول های مسیر می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :