نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

تصفیه خانه فاضلاب پیامبر اعظم(ص)- بندر عباس

پروژه به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان شامل طراحی، ساخت، تهیه و خرید ، حمل، راه اندازی ، آزمایش ، بهره برداری و تضمین عملکرد مدول اول  تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) و تاسیسات و ساختمانهای مرتبط می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :