نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

مهار سیلاب حوزه بالادست کمپ های شیرینو - اولویت اول ( کمپ های شرکت نفت و گاز پارس )

پروژه به کارفرمایی :منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور:شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

شامل: افزایش ارتفاع کانال دفع سیلاب موجود با اجرای بنایی سنگی و بتن وزنی

اجرای بکفیل کانال و افزایش ارتفاع

 در مقطعی از مسیر نیز پل موجود تخریب شده و با تعریض و افزایش ارتفاع همراه می باشد


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :