نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

تطویل کانال P3S2C15 از جنوب پل فناوری به سمت دریا ( اولویت اول)

پروژه به کارفرمایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی واقع درمحدوده شهر عسلویه که مشاور پروژه نیز شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند می باشد شامل عملیات

پی کنی -تثبیت زیر پی - آرماتور بندی- قالب بندی و بتن ریزی جهت افزایش ارتفاع کانال موجود

افزایش ارتفاع کانال در قسمت ورودی  و خروجی پل های عبوری از روی کانال

لجن برداری و تثبت بستر با سنگ و 

احداث کانال هدایت سیلاب جدید در قالب ادامه کانال موجود به طول 550 متر با عملیات ساخت ونصب بتن پیش ساخته، اجرای بتن وزنی در جا- بکفیل و احداث جاده سرویس با بستر سنگی در طرفین مسیر کانال


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :