نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

عملیات اجرایی ترمیم و تکمیل ایستگاه پمپاژ کوپن، احداث مخزن بتنی و خط آبرسانی به دشت بچه بازار شهرستان رستم

کارفرمای پروژه : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 

مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور پوراآب فارس

عملیات اجرایی پروژه شامل برچیدن سوله و نصب مجدد سوله ایستگاه پمپاژ پس از اجرای چاه های مکش  و نصب پمپ ها 

تهیه ، حمل و نصب ترانس زمینی و تجهیز اتاقک برق

اجرای روشنایی محوطه ایستگاه پمپاژ

اجرای ساختمان نگهبانی

اجرای خط انتقال لوله فولادی و حوضچه های مربوطه به همراه تهیه و نصب شیرآلات

اجرای مخزن بتنی


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :